terapia par

Komunikacja między ludźmi to nie tylko wymiana zdań, ale również tzw. mowa ciała – czyli cały szereg sygnałów pozawerbalnych. Aby proces komunikacji przebiegał prawidłowo, trzeba nauczyć się go kontrolować. Brak pełnego porozumienia może zaburzać relacje w związku małżeńskim lub partnerskim.

Trwałość związku uzależniona jest od starań obydwu osób. Jeśli pojawiają się nieporozumienia lub drastyczne konflikty, para może skorzystać z pomocy psychologa w rozwiązywaniu tych problemów.
Czym jest psychoterapia pary? Polega ona na podjęciu przez związane ze sobą osoby, z udziałem psychologa, trudnej pracy nad poprawą komunikacji, tak ważnej dla zapewnienia zgodnego współżycia. Psychoterapia partnerska w Warszawie jest w tym bardzo pomocna i skuteczna.

Aby obie osoby dobrze czuły się w związku, każda z nich musi umieć przekazywać wyraźnie swoje komunikaty, wnikliwie słuchać tego, co wyraża druga strona, oraz panować nad swoim zachowaniem, bo czasem mimika lub gesty, albo brak słów tzw. „ciche dni” – mogą wpłynąć na coraz większe oddalanie się od siebie. Ukierunkowana na takie problemy terapia par w Warszawie zakłada, że osoby zwracające się o pomoc są silne zmotywowane do pracy nad sobą i do podjęcia starań w kierunku zapobiegania sytuacjom kryzysowym w związku.

W przebiegu psychoterapii partnerskiej, psycholog może nauczyć wspierane osoby zachowania asertywnego, czyli wyrażania swoich emocji i potrzeb bez naruszania uczuć drugiej osoby, oraz spokojnego przyjmowania krytyki i porażek. Taka umiejętność przydaje się podczas prowadzenia sporów, aby nie przerodziły się one w poważniejsze kłótnie, które mogą doprowadzić do rozpadu związku. Może się jednak zdarzyć, że niestety zachodzi konieczność rozstania się z jakiegoś poważniejszego powodu. Takie sytuacje są niezwykle traumatyczne, i właśnie podczas psychoterapii partnerskiej każda z osób otrzyma potrzebne jej wsparcie. Jest to ważne dla zachowania pozytywnej samooceny i uniknięcie obaw przed wchodzeniem w następne relacje partnerskie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here