Na czym polega kryzys?
Na czym polega kryzys?

Na czym polega kryzys?

Na czym polega kryzys?

Każdy z nas słyszał o pojęciu „kryzys”, ale czy naprawdę rozumiemy, na czym on polega? Czy jest to tylko okres trudności i niepewności w życiu lub gospodarce? W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu terminowi i spróbujemy go lepiej zrozumieć.

Czym właściwie jest kryzys?

Kiedy mówimy o kryzysie, najczęściej odnosimy się do sytuacji, która powoduje nagłe pogorszenie stanu rzeczy. Może dotyczyć różnych dziedzin życia – polityki, ekonomii, zdrowia czy nawet osobistych relacji. Klasycznie definiowany jako punkt zwrotny albo moment decyzji między dwoma alternatywami: jedną prowadzącą do poprawienia obecnej sytuacji a drugą mogącą ją jeszcze bardziej pogorszyć.

Różne rodzaje kryzysów:

 • Ekonomicznego;
 • Politycznego;
 • Zdrowotnego;
 • Społecznego;
 • Środowiskowego.

Definicja kryzysu ekonomicznego:

Kiedy mówimy o kryzysie ekonomicznym, odnosimy się do sytuacji, w której gospodarka danego kraju lub regionu znajduje się w trudnej sytuacji. Może to być spadek produkcji i zatrudnienia, wzrost inflacji czy problemy finansowe przedsiębiorstw. Kryzys taki może mieć poważne konsekwencje dla obywateli – utratę pracy, podwyżki cen oraz ograniczenia społeczno-gospodarcze.

Jak rozpoznać kryzys?

 • Nagły spadek wartości waluty;
 • Zwiększenie bezrobocia;
 • Inflacja rosnąca szybciej niż płace;
 • Pogorszenie warunków życiowych ludności;
 • Ograniczenia handlowe między państwami.

Czym jest przyczyna kriyzsu?

Istnieją różne czynniki mogące prowadzić do wystąpienia kriszu:


 1. Gwałtowne zmiany na rynku globalnym;
 2. Nieprawidłowe decyzje polityczne;

 3. Brak stabilności finansowej;

Jaki jest wpływ kryzysu na społeczeństwo?

Kiedy dochodzi do wystąpienia kriyza, jego skutki mogą być odczuwalne przez całe społeczństwo. Wpływa on zarówno na jednostki jak i instytucję państwowę.

Wpływ ekonomicznego:

Kryzyse ekonimiczne prowadzą często do wzrostu bezrobocia oraz spadku siły nabywczej obywateli. Firmy zmagają się z problemami finansowymi, co może prowadzić nawet do ich bankructwa.

Inflacja rosnąca szybciej niż płace;
 • Pogorszenie warunków życiowych ludności;
 • Ograniczenia handlowe między państwami.

Czym różni się recesja od depresji gospodarczej?

Rozumienie terminologii dotyczącej sytuacji gospodarczych niejednokrotnie sprawia trudność dla wielu osób.

Ale czym tak naprawdę różni się recesja od depresji gospodarckiej?

Recesja:

Recesję definiuje się jako okres spowolnienia wzrostu gospodarczego. W tym czasie dochodzi do zmniejszenia produkcji, zatrudnienia oraz inwestycji.

Jak rozpoznać recesję?

 • Gwałtowny spadek PKB;
 • Zwiększenie bezrobocia;

  Depresja Gopdarska:

  Kiedy mówimy o depersi gopsdarcejskiej odnosimy sie do sytuacji w której kryzyse ekonmicznym trwają dłuże niż rok i mają poważne konsekwnecje dla społecznościi.

  Poziomy wpływu kryzysu na życie jednostki:

  • Ekonomiczny – utrata pracy, problemy finansowe;

  • Zdrowotny – pogorszenie stanu zdrowia psychicznego lub fizycznego;

  Czym jest pandemia COVID-19?

  Ostatni przykladem globalnego krizsu była pandemi

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here