Kiedy środek trwały można amortyzować jednorazowo?

Amortyzacja jest ważnym pojęciem w dziedzinie finansów i rachunkowości. Polega ona na rozłożeniu kosztu zakupu lub produkcji aktywów trwałych na określony czas, zwykle przez kilka lat. Jednak istnieją pewne wyjątki od tej reguły, które pozwalają przedsiębiorcom dokonać jednorazowej amortyzacji niektórych składników majątkowych.

Czym jest środek trwały?

Środki trwałe to fizyczne dobra materialne używane przez firmę w celach produkcyjnych lub usługowych. Mogą to być maszyny, urządzenia techniczne czy też nieruchomości takie jak budynki czy grunty.

Jak długo należy je amortyzować?

Zgodnie z polskim prawem podatkowym większość środków trwałych musi zostać umorzona stopniowo przez wiele lat (tzw. linia prosta). Okresy te są ustalane dla poszczególnych grup aktywów i wynoszą najczęściej 5-10 lat.

A jednak istnieje możliwość przyspieszonego odpisania wartości tych składników majątkowych

  • Po pierwsze: Środkiem który możemy amoryzować jednorazowo jest samochód osobowy. W przypadku zakupu nowego auta, przedsiębiorca może odliczyć całą jego wartość w roku nabycia.
  • Po drugie: Inwestycje związane ze środowiskiem naturalnym takie jak oczyszczalnie ścieków czy instalacje fotowoltaiczne również mogą być amortyzowane jednorazowo.

Jak to działa?

Przykładem niech będzie sytuacja, gdy firma kupuje nowy samochód za 100 000 złotych. Zwykle taki pojazd musiałby zostać umorzony przez kilka lat (np. 5-letni okres). Oznaczałoby to rocznie odpisanie tylko części tej kwoty – np. po równych ratach wynoszących co najmniej 20 tysięcy złotych na rok.

Ale jeśli chcemy skorzystać z możliwości jednorazowej amortyzacji?

Zgodnie z przepisami podatkowymi można dokonać pełnej amortyzacji tego rodzaju aktywów trwałych już w pierwszym roku ich użytkowania i wprowadzenia do działalności firmy.

Jest jednak pewien warunek – aby móc skorzystać z tej opcji należy spełniać kryterium mało istotnego znaczenia dla prowadzonej działalności gospodarczej lub mieć udokumentowany fakt wykorzystania danego majątku poniżej progu 10%.

Przykład:

Załóżmy, że firma prowadzi działalność handlową i zakupiła nowy samochód dostawczy za kwotę 80 000 zł. W przypadku spełnienia warunków umożliwiających jednorazową amortyzację, przedsiębiorca może odliczyć całą tę wartość w pierwszym roku użytkowania pojazdu.

Jest to korzystne rozwiązanie dla firm, które chcą zwiększyć swoje koszty uzyskania przychodów i tym samym obniżyć podstawę opodatkowania dochodu.

Jakie są inne możliwości przyspieszonej amortyzacji?

  • Ponadto istnieje jeszcze kilka innych składników majątkowych objętych takim wyjątkiem:
    • Inwestycje badawczo-rozwojowe
    • Nabycie praw autorskich lub licencji na oprogramowanie komputerowe

Czy każda firma powinna stosować jednorazową amortyzację?

Odpowiedź nie jest prosta – wszystko zależy od indywidualnej sytuacji finansowej firmy oraz jej celu strategicznego. Jednakże wiele małych i średnich przedsiębiorstw decyduje się na ten krok ze względów ekonomicznych.

Warto jednak pamietać ,ze jeśli aktywa trwałe zostaną sprzedane lub wycofane z działalności przed upływem okresu amortyzacji, to firma będzie musiała rozliczyć się podatkowo.

Podsumowanie

Kiedy środek trwały można amortyzować jednorazowo? Zgodnie z polskim prawem podatkowym istnieje możliwość przyspieszonej odpisania wartości niektórych składników majątkowych. Przykłady takich aktywów to samochody osobowe, inwestycje ekologiczne oraz inwestycje badawczo-rozwojowe. Jednak decyzja o jednorazowej amortyzacji powinna być dobrze przemyślana i dostosowana do indywidualnej sytuacji finansowej firmy.

Wezwanie do działania: Sprawdź, kiedy środek trwały można amortyzować jednorazowo i dowiedz się więcej na stronie ZwiazekIdealny.pl. Kliknij tutaj, aby odwiedzić stronę: Związek Idealny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here