Ile znaczy w naszym życiu rodzina?
Ile znaczy w naszym życiu rodzina?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2019 roku, w Polsce było około 1,5 miliona małżeństw bezdzietnych. To stanowi ponad jedną trzecią wszystkich zawartych związków małżeńskich. Warto jednak pamiętać, że liczba ta może ulec zmianie w kolejnych latach ze względu na różne czynniki społeczno-ekonomiczne i demograficzne.

Statystyki bezdzietnych małżeństw w Polsce

Ile jest bezdzietnych małżeństw w Polsce?

Bezdzietność to temat, który budzi wiele emocji i kontrowersji. W dzisiejszych czasach coraz więcej par decyduje się na życie bez dzieci. Czy jednak faktycznie tak dużo osób rezygnuje z rodzicielstwa? Jak wyglądają statystyki dotyczące bezdzietności w Polsce?

Według danych GUS-u, odsetek kobiet pozostających bezpotomnie wzrasta każdego roku. W 2019 roku wynosił on już ponad 20%. Co ciekawe, najwięcej niepoczęć notowanych jest u pań między 30 a 34 rokiem życia.

Z badań przeprowadzonych przez CBOS wynika natomiast, że tylko co piąte polskie małżeństwo deklaruje chęć posiadania dziecka jeszcze przed ślubem. Zdecydowanie większa liczba respondentów (ponad połowa) twierdziła zaś, że podejmując decyzję o powiększeniu rodziny kierować będzie się głównie swoimi potrzebami oraz możliwościami finansowymi.

Co ciekawe – mimo tego jak bardzo ważne dla Polaków są wartości rodzinne – jedynym czynnikiem wpływającym na liczbę narodzin okazuje się być sytuacja materialna badanej grupy społecznej.

Warto również wspomnieć o tymczasowych trendach demograficznych obserwowanych we wszystkich krajach rozwiniętych. Wraz z postępem cywilizacyjnym, wykształceniem i wzrostem świadomości ekologicznej coraz więcej ludzi decyduje się na życie bez dzieci.

Nie oznacza to jednakże, że Polacy całkowicie rezygnują z rodzicielstwa – wciąż jest ono dla wielu osób jednym z największych celów życiowych. Z badań wynika również, że mimo spadającej liczby narodzin odsetek małżeństw pozostających bezdzietnie nie ulega zmianom.

Warto podkreślić także fakt, że wiele par podejmuje próby leczenia niepłodności lub korzystania ze wspomaganego rozrodu (np. in vitro). Dlatego też trudno dokładnie określić liczbę polskich rodzin pozbawionych potomstwa – często bowiem są one efektem medycznych problemów a nie braku chęci do posiadania dziecka.

Podsumowując: choć faktycznie można zaobserwować tendencję do ograniczania ilości narodzeń oraz wzrastającą popularność stylu życia „bezkinder”, nadal duża grupa Polaków marzy o powiększeniu swojej rodziny i stara się osiągnąć ten cel poprzez różne metody terapeutyczne czy techniki reprodukcyjne.

Mamy więc tu do czynienia raczej ze skutkiem niż przyczyną demograficznego kryzysu naszego kraju. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że wraz ze zmianami cywilizacyjnymi i postępem technologicznym nasze podejście do rodzicielstwa ulega ewolucji – a to może mieć wpływ nie tylko na liczbę narodzin ale również jakość życia rodzin oraz ich relacje społeczne.

Podsumowując: bezdzietność jest tematem skomplikowanym i wieloaspektowym – warto więc podchodzić do niego z rozwagą i szacunkiem dla wyborów innych ludzi.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Ile jest bezdzietnych małżeństw w Polsce?
Odpowiedź: Według danych GUS z 2019 roku, około 1/3 polskich małżeństw nie miała dzieci.

Konkluzja

Według danych GUS z 2019 roku, w Polsce jest około 1,5 miliona bezdzietnych małżeństw.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here