duzarodzina.pl

Portal rodzin wielodzietnych

Magazyn duzarodzina.pl

Wypełnij formularz i zamów

Duża rodzina od kuchni

Wiadomości familijne

Karta Dużej Rodziny

Sprawdź jak uzyskać

Porady rodzinne - wybierz kategorię:

albo zadaj pytanie:

Blogi zaprzyjaźnionych rodzin

Obecnie wydano już 950 tysięcy Kart Dużej Rodziny. Samych wniosków jest jednak zdecydowanie więcej. Ich liczba przekroczyła obecnie 1 milion 100 tysięcy. To z jednej strony wskaźnik sukcesu programu – z drugiej informacja o tym, że rodziny wielodzietne w Polsce potrzebowały i nadal potrzebują różnych form wsparcia. W końcu Karta Dużej Rodziny to tańsze zakupy, łatwiejszy dostęp do kultury, rekreacji – i spore nadzieje związane z rozwojem programu.

Dziś wprowadzono następną grupę ulg dostępnych z Kartą Dużej Rodziny. Wśród nich znalazły się ulgi na usługi bankowe i ubezpieczeniowe, na zakup materiałów budowlanych oraz podręczników szkolnych 

Sposobem różnicowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest m.in. liczba mieszkańców danej nieruchomości. Rozwiązanie to umożliwia gminom wsparcie np. rodzin wielodzietnych w ramach prowadzonej polityki prorodzinnej. Tego rodzaju informację przekazało Ministerstwo Środowiska.

Karta Dużej Rodziny uprawnia rodziny wielodzietne – a zatem te, które podejmują się codziennego trudu wychowania co najmniej trójki dzieci – uprawnia do szeregu ulg i zniżek. Do Karty dołączają kolejni partnerzy – a od stycznia – Karta obowiązuje na mocy ustawy. Gdzie pobrać wniosek? Jakie zniżki przysługują obecnie dużym rodzinom?

Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że odmowa przyznania nam świadczeń rodzinnych o które wnioskowaliśmy musi nastąpić w formie decyzji administracyjnej. Powinniśmy również każdorazowo otrzymać decyzję wraz z podstawą prawną odrzucenia wniosku - otrzymać na piśmie! To bardzo ważne - tego rodzaju pismo stanowi bowiem podstawę dalszego postępowania.  Jeśli nie zgadzamy się z jej treścią, możemy w terminie 14 dni od jej otrzymania złożyć od odwołanie.

Serwis duzarodzina.pl jest prowadzony przez Fundację "Nadzieja dla Rodzin".