duzarodzina.pl

Portal rodzin wielodzietnych

Duża rodzina od kuchni

Wiadomości familijne

Karta Dużej Rodziny

Sprawdź jak uzyskać

Porady rodzinne - wybierz kategorię:

albo zadaj pytanie:

Blogi zaprzyjaźnionych rodzin

Zwolnienie lekarskie na dziecko dostępne jest dla obojga rodziców. L-4 na dziecko lekarz wystawia w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny (w zaświadczeniu powinien zamieścić datę urodzenia tej osoby i informację o stosunku pokrewieństwa z ubezpieczonym). To dokument, który umożliwia uzyskanie przez osobę mającą prawo do ubezpieczenia chorobowego - zasiłku opiekuńczego w okresie niezdolności do pracy.

Jest męczący a w wielu przypadkach wręcz uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Katar sienny to prawdziwa zmora naszych czasów.Czasami wystarczy zażyć krople do nosa lub inny preparat na katar sienny. Innym razem walka jest długa i ciężka. Czym jest i jak sobie radzić z nieżytem alergicznym nosa?

Ulgi komunikacyjne, zniżki przy wyrobieniu paszportu i szereg benefitów związanych z dostępem do instytucji kultury i księgarni - to najbardziej cenione przez rodziny wielodzietne rodzaje zniżek  na terenie województwa mazowieckiego. Duże rodziny deklarują zapotrzebowanie na szerszą ofertę sklepów z żywnością, odzieżą i dostępność aptek.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych umożliwi gminom na przyznawanie własnych, dodatkowych świadczeń oraz określanie ich zasad. Zmieniona ustawa nie tylko wprowadza nowe świadczenie rodzicielskie – 1 tys. zł wypłacany co miesiąc przez rok rodzicom bezrobotnym, studentom, rolnikom oraz pracującym na umowach o dzieło – ale także daje gminom zdecydowanie większą samodzielność we wspieraniu rodziny.

Rodziny z dziećmi mają swoje wymarzone miejsce w rodzinnej przestrzeni Torunia. PIERNIKOWE MIASTECZKO OTWARTE! Dzięki wsparciu oraz zaangażowaniu ze strony toruńskich rodzin inicjatywa zgłoszona przez Fundację Nadzieja dla Rodzin  - PIERNIKOWE MIASTECZKO – DOBRE MIEJSCE DLA RODZIN - zyskała nie tylko ogromne uznanie – ale i udało się ją urzeczywistnić.

Serwis duzarodzina.pl jest prowadzony przez Fundację "Nadzieja dla Rodzin".