Zasiłek rodzinny w 2014 roku

 Zasiłek rodzinny w roku 2014 będzie przyznawany na zasadach nieco różniących się od obecnych. Zobacz co się zmieniło i jak ubiegać się o wsparcie finansowe dla rodziny!

ZMIANY W 2014 ROKU

Od 31 października 2014 roku zmianie ulegnie kryterium dochodowe od którego uzależnione jest przyznanie zasiłku rodzinnego. Do tej pory kwota ta wynosiła 539 zł miesięcznie. Od listopada tego roku zasiłek rodzinny 2014 będzie przyznawany według nowego kryterium, tj. 574 zł.

Zmiany obejmą także rodziny, w których wychowywane  są dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Również w przypadku tego zasiłku zmienia się kryterium dochodowe. Dotychczas wynosiło ono 623 zł – od listopada wzrośnie do 664 zł.

POTRZEBNE DOKUMENTY

Dokumenty należy składać w miejskich ośrodkach pomocy społecznej:

– zaświadczenie o dochodach osiągniętych przez członków rodziny z urzędu skarbowego
– akty urodzenia dzieci
– zaświadczenie ze szkoły w przypadku dziecka pełnoletniego
– wyroki sądu orzekające rozwód, czy alimenty,
– ewentualne zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
– ewentualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO (miesięcznie):

– dziecko do 5. roku życia – 77zł
– dziecko w wieku 5 – 18 lat – 106 zł
– dziecko w wieku 18 – 24 lat – 115 zł

DODATKI do zasiłku rodzinnego:

– z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł (wypłacane jednorazowo)
– z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego – 400 zł (miesięcznie)
– z tytuły samotnego wychowywania dziecka – 170 zł (miesięcznie)
– z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego – 250 zł (miesięcznie)
– z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80 zł (miesięcznie)
– z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł (na rok)
– na wydatki związane z dojazdem do miejscowości w której jest szkoła – 50 zł (miesięcznie)
– z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – do 5. roku życia – 60 zł, powyżej – 80 zł (miesięcznie)

Inne świadczenia o które można się ubiegać:

Zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne – 520 zł.